Riksrevisionen

Konstitutionsutskottets bet 2002/03:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2002

Beslut

Riksrevisionen (KU12)

Riksdagen beslutade om två nya lagar och en rad lagändringar, bl.a. i riksdagsordningen, med anledning av riksdagens tidigare beslut om inrättande av en ny myndighet, Riksrevisionen. Riksrevisionen, som inrättas den 1 juli 2003, ska ha till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Lagarna träder i kraft den 1 juli 2003. Riksdagen beslutade också, på initativ av konstitutionsutskottet, om en lag om lön till riksrevisorerna. Lagen träder i kraft den 1 januari 2003. Regeringen har också lämnat ett lagförslag om arvodet till styrelsen i Riksrevisionen. Riksdagen beräknas behandla detta förslag under våren 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag till lag om lön till riksrevisorer. Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-11-07
Justering: 2002-11-14
Betänkande publicerat: 2002-11-20
Trycklov: 2002-11-19
Reservationer 1
bet 2002/03:KU12

Alla beredningar i utskottet

2002-11-07, 2002-10-24, 2002-10-17, 2002-10-10

Riksrevisionen (KU12)

Konstitutionsutskottet förslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om två nya lagar och en rad lagändringar, bl.a. i riksdagsordningen, med anledning av riksdagens tidigare beslut om inrättande av en ny myndighet, Riksrevisionen. Riksrevisionen, som inrättas den 1 juli 2003, ska ha till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2003. Riksdagen föreslås också godkänna utskottets förslag till lag om lön till riksrevisorerna. Utskottets lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2003. Regeringen har också lämnat ett lagförslag om arvodet till styrelsen i Riksrevisionen. Riksdagen beräknas behandla detta förslag under våren 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-11-27
4

Beslut

Beslut: 2002-12-04
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 ()

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m48007
c20002
fp46002
kd29004
v24105
mp16001
-0000
Totalt3181030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Riksdagsordningens tilläggsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

3. Lag med instruktion för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

4. Lag om revision av statlig verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Regeringens övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

6. Riksrevisorernas anställningsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: