Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden 2016-2020

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Säkerhetspolitisk inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (UFöU5)

Riksdagen har gått igenom och analyserat de säkerhetspolitiska frågorna i regeringens förslag om den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020 (se försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU11).

Riksdagen kan konstatera att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats, bland annat mot bakgrund av den ryska aggressionen mot Ukraina, vilket innebär att kraven på den svenska försvarsförmågan har förändrats.

Riksdagen understryker att i ett vidgat säkerhetsbegrepp inryms även icke-militära hot och icke-statliga aktörer. Utskottet anser att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten kompletterar varandra, och ser liksom regeringen stora möjligheter till ett än mer fördjupat nordiskt försvarssamarbete.

Riksdagen välkomnar att regeringen tänker låta en expert göra en analys av olika former av försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med länder och organisationer. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-28
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-08
Reservationer 11
Betänkande 2014/15:UFöU5

Alla beredningar i utskottet

2015-05-28, 2015-05-26, 2015-05-19

Säkerhetspolitisk inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (UFöU5)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har gått igenom och analyserat de säkerhetspolitiska frågorna i regeringens förslag om den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020 (se försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU11).

Utskottet kan konstatera att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats, bland annat mot bakgrund av den ryska aggressionen mot Ukraina, vilket innebär att kraven på den svenska försvarsförmågan har förändrats.

Utskottet understryker att i ett vidgat säkerhetsbegrepp inryms även icke-militära hot och icke-statliga aktörer. Utskottet anser att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten kompletterar varandra, och ser liksom regeringen stora möjligheter till ett än mer fördjupat nordiskt försvarssamarbete.

Utskottet välkomnar att regeringen tänker låta en expert göra en analys av olika former av försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med länder och organisationer. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-12
Debatt i kammaren: 2015-06-15
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetspolitisk inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 12-15,

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 22 och

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 16-18 och 20.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 42 0 7
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 231 42 35 41


2. Allmänt om försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 1 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 17 0 2 6
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 244 43 22 40


4. Försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete inom Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 i denna del,

2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:1128 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 16-18.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 246 43 20 40


5. Försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete med Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3,

2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP),

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 5-7 och 10,

2014/15:1245 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2014/15:1402 av Maria Plass och Hans Rothenberg (M),

2014/15:1600 av Lisbeth Sundén Andersson (M),

2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2,

2014/15:1989 av Hans Wallmark m.fl. (M),

2014/15:2351 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 6,

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 9 och 11-13 samt

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 231 43 35 40


6. Internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 i denna del,

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 11 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 11 (V)