Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Förslaget om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning återförvisades till utskottet (MJU26)

Riksdagen beslutade att återremittera miljö- och jordbruksutskottets betänkande om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning till miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Återförvisat

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-11
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-07
Betänkande 2005/06:MJU26

Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning (MJU26)

Kraven på djurhållningen vid uppfödning av minkar för pälsproduktion skärps. Det skrivs in i djurskyddslagen att minkar ska hållas så att deras behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis vara ensamma kan tillgodoses. Det anges dessutom att minkar ska ha tillgång till vatten att simma i. Lagen börjar gälla den 1 januari 2007. För minkuppfödare som har startar sin verksamhet före den 1 januari 2007 ska lagen gälla först från den 1 januari 2009. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-14
4

Beslut

Beslut: 2006-06-17

Protokoll med beslut