Skattereduktion för läxhjälp

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2012

Beslut

Skattereduktion för läxhjälp (SkU10)

HUS-avdraget kompletteras med läxhjälp från den 1 januari 2013. Det innebär att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Bakgrunden är att det har visat sig vara svårt att tillämpa reglerna om skattereduktion för läxhjälp i samband med barnpassning. Genom att skilja på läxhjälp och barnpassning ska det bli mindre problem med kontroller och gränsdragningar.

Förslaget beräknas minska statens skatteinkomster med 10 miljoner kronor 2013 och därefter med 25 miljoner kronor per år.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-15
Justering: 2012-11-27
Betänkande publicerat: 2012-11-28
Trycklov: 2012-11-28
Reservationer 2
bet 2012/13:SkU10

Skattereduktion för läxhjälp (SkU10)

HUS-avdraget kompletteras med läxhjälp från den 1 januari 2013. Det innebär att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Bakgrunden är att det har visat sig vara svårt att tillämpa reglerna om skattereduktion för läxhjälp i samband med barnpassning. Genom att skilja på läxhjälp och barnpassning ska det bli mindre problem med kontroller och gränsdragningar.

Förslaget beräknas minska statens skatteinkomster med 10 miljoner kronor 2013 och därefter med 25 miljoner kronor per år. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-05
4

Beslut

Beslut: 2012-12-05
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk2 av Jacob Johnson m.fl. (V),
2012/13:Sk3 av Mats Pertoft m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:Sk4 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M98009
MP02203
FP20004
C21002
SD19001
V01306
KD17002
PP0000
-0000
Totalt175139035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skattereduktion för läxhjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:14 och avslår motion
2012/13:Sk4 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M98009
MP02203
FP20004
C21002
SD19001
V01405
KD17002
PP0000
-0000
Totalt175140034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag