Skuldsanering, m.m.

Civilutskottets bet 2011/12:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2012

Beslut

Riksdagen vill skynda på lagförslag om skuldsanering (CU19)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skynda på den pågående utredningen om förbättrade möjligheter till skuldsanering. Utredningen bör avslutas i så god tid att regeringen hinner utarbeta ett förslag som riksdagen kan ta ställning till före valet 2014.

Våren 2011 gav riksdagen regeringen i uppdrag att omgående återkomma med förslag till en lagändring som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 1 oktober 2013. Riksdagen tycker att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer med ett lagförslag, och anser att utredningen kan göras på kortare tid än planerat.  Beslutet innebär att riksdagen delvis sa ja till en motion från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om skuldsanering.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion 2011/12:C350. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-26
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-24
Trycklov: 2012-05-24
Reservationer 3
bet 2011/12:CU19

Alla beredningar i utskottet

2012-04-26, 2012-02-28, 2012-02-02

Civilutskottet vill skynda på lagförslag om skuldsanering (CU19)

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skynda på den pågående utredningen om förbättrade möjligheter till skuldsanering. Utredningen bör avslutas i så god tid att regeringen hinner utarbeta ett förslag som riksdagen kan ta ställning till före valet 2014.

Våren 2011 gav riksdagen regeringen i uppdrag att omgående återkomma med förslag till en lagändring som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 1 oktober 2013. Utskottet tycker det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer till riksdagen med ett lagförslag, och anser att utredningen kan göras på kortare tid än planerat. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om skuldsanering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-31
4

Beslut

Beslut: 2012-06-07
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skuldsanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2011/12:C350 av Veronica Palm m.fl. (S) och
avslår motionerna
2011/12:C275 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkande 1 i denna del,
2011/12:C340 av Shadiye Heydari (S),
2011/12:C369 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 2 och
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 14 i denna del.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C275 yrkande 1 i denna del, 2011/12:C285, 2011/12:C321 och 2011/12:So521 yrkande 51.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP24001
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt193109047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Översyn av insolvensrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C395.

4. Så kallade fordonsmålvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C214 av Jan Lindholm (MP),
2011/12:C226 av Lars-Arne Staxäng (M),
2011/12:C239 av Anders Hansson (M),
2011/12:C252 av Katarina Brännström (M),
2011/12:C315 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:C355 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2011/12:C414 av Sven-Olof Sällström och Kent Ekeroth (båda SD) yrkandena 1-4 och
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 23.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt28219048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Förbehållsbelopp vid löneutmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C220 av Anita Brodén och Gunnar Andrén (båda FP),
2011/12:C312 av Emma Henriksson (KD),
2011/12:C369 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 1 och
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 14 i denna del.

6. Kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt fast egendom m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C218.