Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

LUs betänkande 2005/06:LU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Barn skyddas genom att förmyndare registreras i vägtrafikregistret (LU34)

När ett barn uppges äga ett fordon så ska barnets förmyndare, i stället för barnet självt, registreras i vägtrafikregistret. Undantag ska gälla för fordon som barnet självt har behörighet att köra. Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren belastar förmyndaren och inte barnet. Det kan handla om felparkeringsavgifter och fordonsskatt. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2006. Vidare ändras föräldrabalken, bland annat när det gäller den enskildes ansvar för ersättningen till förordnade ställföreträdare och samverkan mellan kommuner i överförmyndarfrågor. Dessa lagändringar börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-22
Trycklov: 2006-05-22
Reservationer 3
Betänkande 2005/06:LU34

Alla beredningar i utskottet

2006-04-25, 2006-04-20

Barn skyddas genom att förmyndare registreras i vägtrafikregistret (LU34)

När ett barn uppges äga ett fordon så ska barnets förmyndare, i stället för barnet självt, registreras i vägtrafikregistret. Undantag ska gälla för fordon som barnet självt har behörighet att köra. Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren belastar förmyndaren och inte barnet. Det kan handla om felparkeringsavgifter och fordonsskatt. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2006. Vidare ändras föräldrabalken, bland annat när det gäller den enskildes ansvar för ersättningen till förordnade ställföreträdare och samverkan mellan kommuner i överförmyndarfrågor. Dessa lagändringar börjar gälla den 1 juli 2006. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-31
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i föräldrabalken,
b) lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
c) lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
d) lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,
e) lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:117 och avslår motionerna 2005/06:L13 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L14 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L261, 2005/06:L273 yrkande 1, 2005/06:L326, 2005/06:L339 yrkande 1, 2005/06:L349 och 2005/06:L366.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp038010
kd02607
v21007
mp13004
-2000
Totalt160129060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Generell skuldbefrielse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L13 yrkande 3.

Reservation 2 (c, fp)

3. Barns skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L273 yrkande 3, 2005/06:L323, 2005/06:L336, 2005/06:L339 yrkande 3 och 2005/06:L363.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp038010
kd02607
v21007
mp12005
-2000
Totalt159129061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag