Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Riksdagen ska inte längre godkänna regeringens föreskrifter om datalagring (JuU26)

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan godkände riksdagen nu regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ansåg inte att den har samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför tog man bort kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen antar det av utskottet framlagda förslaget till lag om ändring i lagen om elektronisk kommunikation.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Riksdagen ska inte längre godkänna regeringens föreskrifter om datalagring (JuU26)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan föreslår utskottet nu att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Utskottet uttalar också att riksdagen inte kan anses ha samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför föreslår utskottet att kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna tas bort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.