Skyddsjakt på varg

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2020

Beslut

Nya regler för skyddsjakt på varg (MJU5)

Riksdagen vill att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att

 • ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg som gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir
 • göra det tryggare, enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt
 • se över sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt
 • se till att staten tar ett större ansvar för skyddsjakt
 • utreda förutsättningarna för att bekosta utbildning av certifierade besiktningshundar genom viltskadeanslaget.

Förslaget om tillkännagivanden är ett så kallat utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet. Det innebär att utskottet på eget initiativ lagt fram ett förslag till riksdagsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande till regeringen om skyddsjakt på varg.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-19
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:MJU5

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-11-03, 2020-10-22, 2020-10-13

Nya regler för skyddsjakt på varg (MJU5)

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att

 • ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg som gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir
 • göra det tryggare, enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt
 • se över sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt
 • se till att staten tar ett större ansvar för skyddsjakt
 • utreda förutsättningarna för att bekosta utbildning av certifierade besiktningshundar genom viltskadeanslaget.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet. Det innebär att utskottet på eget initiativ lagt fram ett förslag till riksdagsbeslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-25
Debatt i kammaren: 2020-11-26
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 2 december 2020

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyddsjakt på varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skyddsjakt på varg och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 29 19 8 293