Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet

Försvarsutskottets bet 2009/10:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om elöverkänslighet och sänkta gränsvärden för elektromagnetisk strålning (FöU4)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet. Motionerna handlar bland annat om forskning om elöverkänslighet, sänkta gränsvärden för elektromagnetiska fält, lokala säkerhetsnämnder i kärnkraftskommuner och alternativa metoder för slutförvaring av kärnavfall.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-03-02
Justering: 2010-03-09
Betänkande publicerat: 2010-03-12
Trycklov: 2010-03-12
Reservationer 1
bet 2009/10:FöU4

Nej till motioner om elöverkänslighet och sänkta gränsvärden för elektromagnetisk strålning (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet.

Motionerna handlar bland annat om forskning om elöverkänslighet, sänkta gränsvärden för elektromagnetiska fält, lokala säkerhetsnämnder i kärnkraftskommuner och alternativa metoder för slutförvaring av kärnavfall.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-24
4

Beslut

Beslut: 2010-03-25
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskning och fakta om elektromagnetiska och radiofrekventa fält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fö212 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (båda s) yrkandena 1 och 3,
2009/10:Fö215 av Kenneth Johansson m.fl. (c),
2009/10:Fö217 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 8 och
2009/10:Fö262 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda c) yrkande 3.

2. Tillsättande av en kommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö217 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 2.

3. Sänkta gränsvärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fö217 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 7 och
2009/10:Fö246 av Anne Marie Brodén (m).

4. Områden med låga strålningsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fö260 av Göte Wahlström m.fl. (s) och
2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkande 6.

5. Myndighetsansvar och myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö217 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkandena 1, 5 och 6.

6. Röntgenutrustning och radiologisk ledningsfunktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö245 av Sten Bergheden (m).

7. Säkerhetsnämnder i kärnkraftskommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö214 av Jan-Evert Rådhström och Björn Hamilton (båda m).

8. Slutförvaring av kärnavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:N429 av Per Bolund m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 1 (mp)