Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2007/08:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 oktober 2007

Beslut

Svensk väpnad styrka till Darfur (UFöU1)

Regeringen får sända en svensk väpnad styrka till Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfurregionen i Sudan, UNAMID. Styrkan får bestå av högst 450 personer och delta under högst 18 månader. En förutsättning för det svenska militära deltagandet i UNAMID är att FN och Afrikanska unionen ger sitt godkännande. Den svenska delen av den planerade norsk-svenska ingenjörsbataljonen beräknas uppgå till 160 personer. För oförutsedda behov av förstärkning eller evakuering kan den svenska närvaron tillfälligt komma att utökas, dock högst till 450 personer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-23
Justering: 2007-10-25
Betänkande publicerat: 2007-10-25
Trycklov: 2007-10-25
Betänkande 2007/08:UFöU1

Svensk väpnad styrka till Darfur (UFöU1)

Regeringen får sända en svensk väpnad styrka till Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfurregionen i Sudan, UNAMID. Styrkan får bestå av högst 450 personer och delta under högst 18 månader.

En förutsättning för det svenska militära deltagandet i UNAMID är att FN och Afrikanska unionen ger sitt godkännande. Den svenska delen av den planerade norsk-svenska ingenjörsbataljonen beräknas uppgå till 160 personer. För oförutsedda behov av förstärkning eller evakuering kan den svenska närvaron tillfälligt komma att utökas, dock högst till 450 personer.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-10-31
4

Beslut

Beslut: 2007-10-31
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen, under förutsättning att Förenta nationerna och Afrikanska unionen ger sitt godkännande, ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 450 personer till förfogande för deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur (UNAMID) under högst 18 månader.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:7 och avslår motionerna 2007/08:U1 och 2007/08:U2 yrkandena 1 och 2.