Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2017/18:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2017

Beslut

Sverige deltar i EU-samarbetet Pesco (UFöU3)

Sverige ska delta i det militära samarbete inom EU som har fått namnet det permanenta strukturerade samarbetet (permanent structured cooperation - Pesco). Samarbetet syftar bland annat till att utveckla medlemsländernas militära förmågor och öka möjligheterna till samarbete inom EU. Europeiska rådet väntas fatta beslut om att upprätta Pesco och fastställa vilka länder som deltar i december 2017.

Riksdagen anser att Sverige ska delta aktivt i arbetet med att stärka EU som säkerhetspolitisk aktör och att ett svenskt medlemskap i Pesco passar in i denna strategi. Det är frivilligt att delta i Pesco för EU:s medlemsländer och det nationella självbestämmandet påverkas inte. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-28
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-01
Reservationer 1
bet 2017/18:UFöU3

Alla beredningar i utskottet

2017-11-28, 2017-11-23

Sverige deltar i EU-samarbetet Pesco (UFöU3)

Sverige ska delta i det militära samarbete inom EU som har fått namnet det permanenta strukturerade samarbetet (permanent structured cooperation - Pesco). Samarbetet syftar bland annat till att utveckla medlemsländernas militära förmågor och öka möjligheterna till samarbete inom EU. Europeiska rådet väntas fatta beslut om att upprätta Pesco och fastställa vilka länder som deltar i december 2017.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet anser att Sverige ska delta aktivt i arbetet med att stärka EU som säkerhetspolitisk aktör och att ett svenskt medlemskap i Pesco passar in i denna strategi. Det är frivilligt att delta i Pesco för EU:s medlemsländer och det nationella självbestämmandet påverkas inte. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-05
Debatt i kammaren: 2017-12-06
4

Beslut

Beslut: 2017-12-06
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:44 och avslår motionerna

2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD) och

2017/18:3939 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V).

Reservation 1 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 10
SD 0 42 0 4
MP 16 3 0 5
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 2 0 2
Totalt 241 65 0 43