Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Alla ska få tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (FiU33)

Alla konsumenter som lagligen är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, ska kunna få ett bankkonto med grundläggande funktioner. Grundläggande funktioner innebär att konsumenten ska kunna placera pengar på kontot, ta ut kontanter och kunna överföra pengar. Konsumenters möjlighet att få insyn i och kunna jämföra de avgifter som tas ut för deras betalkonton ska dessutom öka. Det ska också bli enklare att byta betalkonton mellan olika banker eller andra betaltjänstleverantörer.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förändringarna innebär att den svenska lagen anpassas till tvingande EU-regler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:FiU33

Alla ska få tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (FiU33)

Alla konsumenter som lagligen är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, ska kunna få ett bankkonto med grundläggande funktioner. Grundläggande funktioner innebär att konsumenten ska kunna placera pengar på kontot, ta ut kontanter och kunna överföra pengar. Konsumenters möjlighet att få insyn i och kunna jämföra de avgifter som tas ut för deras betalkonton ska dessutom öka. Det ska också bli enklare att byta betalkonton mellan olika banker eller andra betaltjänstleverantörer.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förändringarna innebär att den svenska lagen anpassas till tvingande EU-regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
2. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:129 punkterna 1 och 2.

2. Kontanthantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 72 0 0 12
SD 41 0 0 6
MP 20 1 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 284 19 0 46