Totalförsvarsplikt och samhällstjänst

Försvarsutskottets bet 2005/06:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om totalförsvarsplikt och samhällstjänst (FöU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om totalförsvarsplikt och samhällstjänst.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-14
Justering: 2006-03-21
Betänkande publicerat: 2006-03-21
Trycklov: 2006-03-21
Reservationer 2
bet 2005/06:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2006-03-14, 2006-03-07

Nej till motioner om totalförsvarsplikt och samhällstjänst (FöU8)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om totalförsvarsplikt och samhällstjänst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-30
4

Beslut

Beslut: 2006-03-31
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvinnlig plikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fö213 av Anders Bengtsson och Hillevi Larsson (båda s) och
2005/06:Fö245 av Berit Jóhannesson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120131
m430012
c14008
fp320016
kd24009
v02206
mp10007
-1001
Totalt23622190

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tjänstgöring utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fö218 av Eskil Erlandsson m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 8.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m043012
c01408
fp033015
kd02409
v22006
mp9008
-1001
Totalt145114090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Yrkesförsvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fö211 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m).

4. Samhällstjänst m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fö226 av Lennart Beijer och Gunilla Wahlén (båda v),
2005/06:Fö235 av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (båda c),
2005/06:Fö239 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda kd),
2005/06:Fö243 av Annelie Enochson (kd) och
2005/06:Fö251 av Johnny Gylling (kd).

5. Värnpliktsvägran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fö253 av Tasso Stafilidis (v).

6. Mönstring av ungdomar med invandrarbakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 54.