Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2020

Beslut

7,8 miljarder till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Cirka 7,8 miljarder kronor ur statens budget för 2021 ska gå till området jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 6,2 miljarder kronor, går till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om bemyndiganden, det vill säga befogenhet för regeringen att ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag. Samtidigt sa riksdagen nej till alternativa budgetförslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-03
Justering: 2020-12-08
Trycklov: 2020-12-09
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:AU1

Alla beredningar i utskottet

2020-12-03, 2020-11-17

7,8 miljarder till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Cirka 7,8 miljarder kronor ur statens budget för 2021 ska gå till området jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 6,2 miljarder kronor, går till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om bemyndiganden, det vill säga befogenhet för regeringen att ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-11
Debatt i kammaren: 2020-12-14
4

Beslut

Beslut: 2020-12-15
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 13

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 13 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 13 punkt 1 och avslår motionerna

2020/21:655 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 8,

2020/21:656 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 22,

2020/21:682 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3403 av Magnus Persson m.fl. (SD) i denna del,

2020/21:3410 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 6-8 och 12,

2020/21:3411 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1-4 och

2020/21:3581 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1 i denna del och 2-4.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 13 punkt 2 och avslår motionerna

2020/21:3403 av Magnus Persson m.fl. (SD) i denna del och

2020/21:3581 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 1 0 10 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 10 17 294