Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2020

Beslut

22,6 miljarder till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Cirka 22,6 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Mest pengar går till gårdsstöd, cirka 7,2 miljarder kronor och cirka 5,3 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om hur det särskilda kontot under Samefonden får användas. Samtidigt sa riksdagen nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-24
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-04
Betänkande 2020/21:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2020-11-24, 2020-11-05

22,6 miljarder till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Cirka 22,6 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Mest pengar går till gårdsstöd, cirka 7,2 miljarder kronor och cirka 5,3 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om hur det särskilda kontot under Samefonden får användas. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen ska säga nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-09
Debatt i kammaren: 2020-12-10
4

Beslut

Beslut: 2020-12-15
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 23 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 23 punkt 2 och avslår motionerna

2020/21:64 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:723 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkandena 11 och 18,

2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 13, 25, 30, 42-44 och 52,

2020/21:729 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 37,

2020/21:920 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2020/21:1311 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:2621 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 10, 23 och 25,

2020/21:2806 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.2,

2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1, 21, 34.2, 87 och 88,

2020/21:3117 av Martin Kinnunen m.fl. (SD),

2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 19 och 42,

2020/21:3354 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1-9,

2020/21:3355 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20,

2020/21:3356 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 15,

2020/21:3358 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 14 och 15,

2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 8.2.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 23 punkt 3.

2. Användning av det särskilda kontot under Samefonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget om att det särskilda kontot under Samefonden som nyttjas för betalning av del av arrendekostnad för renbete i Härjedalen får användas också för finansiering av utgifter enligt avtal som avser åretruntmarker.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 23 punkt 1.