Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2020

Beslut

45 miljarder till EU-avgiften (FiU5)

Cirka 45 miljarder kronor i statens budget ska gå till EU-avgiften för 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa också ja till att regeringen får ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten 2021. Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-08
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:FiU5

Alla beredningar i utskottet

2020-12-08, 2020-12-03

45 miljarder till EU-avgiften (FiU5)

Cirka 45 miljarder kronor i statens budget ska gå till EU-avgiften för 2021. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att regeringen får ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten 2021. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget är steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
4

Beslut

Beslut: 2020-12-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslaget för 2021
Riksdagen anvisar ett anslag för 2021 inom utgiftsområde 27 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2021 ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 27 punkt 1.

2. Frågor om Europeiska unionens budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 23,

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 16 och

2020/21:3404 av Jan Ericson (M).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 0 85
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 4 11 295