Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2006

Beslut

Anslag på området migration (SfU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. De största anslagen går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och till Migrationsverket. Riksdagen sade också ja till ett nytt mål för migrationspolitiken: att införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring. Frågan om en ökad arbetskraftsinvandring är viktig ur ett arbetsmarknadsperspektiv och för att undvika en framtida arbetskraftsbrist.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-21
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-04
Trycklov: 2006-12-04
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:SfU2

Anslag på området migration (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. De största anslagen går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och till Migrationsverket. Regeringen har lämnat förslag till ett nytt mål för migrationspolitiken: att införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring. Frågan om en ökad arbetskraftsinvandring är viktig ur ett arbetsmarknadsperspektiv och för att undvika en framtida arbetskraftsbrist. I en motion har framförts att målet är otydligt formulerat och inte uppföljningsbart. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nytt mål för politikområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-11
4

Beslut

Beslut: 2006-12-13
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetskraftsinvandring som mål för politikområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de mål för politikområdet Migrationspolitik som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 8 punkt 1 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 103, 2006/07:Sf223 yrkande 15, 2006/07:Sf253 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Sf257.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109120
m870010
c26003
fp20008
kd19005
v00184
mp16003
Totalt1681091953

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Anslag inom utgiftsområde 8 Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2007 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 8 punkt 2 och avslår motionerna
2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7,
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 33,
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 6 och 10,
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 10, 11, 13, 16, 22 och 24,
2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. (v),
2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1, 5 och 6 samt
2006/07:So332 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11.

3. Asylsökande barns skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf245 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 5 och
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 15.

Reservation 2 (v)

4. Asylsökandes boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf245 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 1 och
2006/07:Sf269 av Yilmaz Kerimo (s).

5. Sjukvård för asylsökande och gömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf251 yrkandena 19-21, 23 och 25-27, 2006/07:Sf262 yrkandena 1-3, 2006/07:Sf304 yrkande 1, 2006/07:So309 yrkande 4 och 2006/07:So384 yrkande 8.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030720
m870010
c26003
fp20008
kd18015
v01804
mp00163
Totalt254182453

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Flyktingkvoten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 29.

Reservation 5 (v)

7. Förordnande av offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 32 och
2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) yrkande 7.

Reservation 6 (v)