Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Statliga bolaget Vasallen AB får utvidgat uppdrag (FiU41)

Vasallen AB är ett statligt bolag som utvecklar nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter. Bolaget får nu ett utvidgat uppdrag som innebär att det på kommersiella villkor ska kunna göra kompletterande förvärv och utveckla fastigheter som ägs av staten och av företag med statligt ägande för att senare sälja fastigheterna. Om det finns särskilda skäl ska Vasallen kunna genomföra kompletterande förvärv också av andra aktörer. Vidare överlåts samtliga aktier i Kasernen Fastighetsaktiebolag till Vasallen AB.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-05
Justering: 2009-05-12
Betänkande publicerat: 2009-05-13
Trycklov: 2009-05-12
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:FiU41

Alla beredningar i utskottet

2009-05-05, 2009-04-16

Statliga bolaget Vasallen AB får utvidgat uppdrag (FiU41)

Vasallen AB är ett statligt bolag som utvecklar nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter. Bolaget får nu ett utvidgat uppdrag som innebär att det på kommersiella villkor ska kunna göra kompletterande förvärv och utveckla fastigheter som ägs av staten och av företag med statligt ägande för att senare sälja fastigheterna. Om det finns särskilda skäl ska Vasallen kunna genomföra kompletterande förvärv också av andra aktörer. Vidare överlåts samtliga aktier i Kasernen Fastighetsaktiebolag till Vasallen AB. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-18
4

Beslut

Beslut: 2009-05-20
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgat uppdrag för Vasallen AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att uppdraget för Vasallen AB utvidgas i enlighet med regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:172 punkt 1.

2. Överlåtelse av aktier i Kasernen Fastighetsaktiebolag till Vasallen AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Kasernen Fastighetsaktiebolag till Vasallen AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:172 punkt 2.

3. Riksrevisionens granskning av Kasernen Fastighetsaktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS17 till handlingarna.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m800017
c23006
fp19009
kd21003
v01705
mp01207
Totalt143134072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag