Vallagsfrågor m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2012/13:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Nej till motioner om vallagen (KU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om frågor som har med vallagen att göra. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om proportionalitet och valkretsindelning, samtycke till kandidatur i val, valsedlar, elektroniskt röstningsförfarande, snabbare omval, granskning av rösträkning samt dubbla medborgarskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-19
Justering: 2013-03-21
Betänkande publicerat: 2013-04-03
Trycklov: 2013-04-02
bet 2012/13:KU18

Alla beredningar i utskottet

2013-03-19, 2013-03-14

Nej till motioner om vallagen (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om frågor som har med vallagen att göra. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om proportionalitet och valkretsindelning, samtycke till kandidatur i val, valsedlar, elektroniskt röstningsförfarande, snabbare omval, granskning av rösträkning samt dubbla medborgarskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Proportionalitet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K218 av Fredrik Olovsson (S),
2011/12:K274 av Lars-Axel Nordell (KD),
2011/12:K297 av Lars Beckman (M),
2011/12:K333 av Gunnar Andrén (FP),
2011/12:K337 av Jan Ertsborn och Gunnar Andrén (båda FP),
2012/13:K234 av Fredrik Olovsson (S) och
2012/13:K282 av Jan Ertsborn och Gunnar Andrén (båda FP).

2. Samtycke till kandidatur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K230, 2011/12:K255, 2011/12:K308, 2011/12:K388 och 2012/13:K229.

3. Valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K220, 2011/12:K227, 2011/12:K243, 2011/12:K276, 2011/12:K320, 2011/12:K348, 2011/12:K366, 2011/12:K386, 2011/12:K389 yrkandena 1 och 2, 2012/13:K216, 2012/13:K238, 2012/13:K246, 2012/13:K281 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:K319.

4. Elektroniskt röstningsförfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K203, 2011/12:K240, 2011/12:K265, 2011/12:K275, 2011/12:K290, 2011/12:K363 och 2012/13:K251.

5. Snabbare omval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K247 yrkande 2, 2011/12:K289 och 2011/12:K301.

6. Granskning av rösträkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K270.

7. Dubbla medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:K369.

8. Motioner som behandlas i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K237, 2011/12:K246, 2011/12:K336, 2011/12:K352, 2012/13:K214, 2012/13:K348 och 2012/13:K386.