Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Verksamheten i EU har granskats (UU10)

Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2017. Sammanfattningsvis betonar riksdagen betydelsen av EU-samarbetet, vilket är det bästa verktyget för att hantera de gränsöverskridande utmaningar som medlemsstaterna står inför. EU är också det bästa verktyget för att garantera fred, demokrati, säkerhet och tillväxt.

Samtidigt måste EU-samarbetet fortsätta att utvecklas. EU måste visa att unionen är till för EU-medborgarna så att förtroendet för samarbetet kan stärkas. När det gäller det multilaterala handelssystemet behöver EU lyfta fram frihandel som ett viktigt instrument för hållbar tillväxt. Utskottet stödjer kommissionens agenda med målsättningen att sluta fler frihandelsavtal mellan EU och omvärlden. Riksdagen understryker också vikten av att EU fortsätter att vara drivande för att ständigt höja den globala ambitionen i klimatarbetet.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-13
Reservationer 28
Betänkande 2017/18:UU10

Alla beredningar i utskottet

2018-05-24, 2018-05-17, 2018-05-03, 2018-04-26

Verksamheten i EU har granskats (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2017. Sammanfattningsvis betonar utskottet betydelsen av EU-samarbetet, vilket är det bästa verktyget för att hantera de gränsöverskridande utmaningar som medlemsstaterna står inför. EU är också det bästa verktyget för att garantera fred, demokrati, säkerhet och tillväxt.

Samtidigt måste EU-samarbetet fortsätta att utvecklas. EU måste visa att unionen är till för EU-medborgarna så att förtroendet för samarbetet kan stärkas. När det gäller det multilaterala handelssystemet behöver EU lyfta fram frihandel som ett viktigt instrument för hållbar tillväxt. Utskottet stödjer kommissionens agenda med målsättningen att sluta fler frihandelsavtal mellan EU och omvärlden. Utskottet understryker också vikten av att EU fortsätter att vara drivande för att ständigt höja den globala ambitionen i klimatarbetet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
15 förslagspunkter, 9 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den övergripande utvecklingen i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 8 och 20,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 4 samt

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 13 och 14.

Reservation 1 (C)

2. Storbritanniens utträde ur EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 8 och 32 samt

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 35 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 5
Totalt 227 38 35 49


3. Utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1580 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1 och 3,

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 9, 12-15 och 17.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 35 7
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 3 5
Totalt 159 71 70 49


4. EU:s handels- och utvecklingspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12 och 28 samt

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 18-21.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 1 34 7
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 3 5
Totalt 242 21 37 49


5. EU:s grannskapspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1-12,

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 6 och

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 11 (M, C, L, KD)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 35 7
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 0 0 20 1
L 0 17 0 2
KD 0 14 1 1
- 0 0 3 5
Totalt 121 120 59 49


6. EU:s bilaterala och regionala förbindelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2016/17:462 av Johan Nissinen m.fl. (SD),

2017/18:530 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 7,

2017/18:1578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1582 av Julia Kronlid m.fl. (SD),

2017/18:2082 av Julia Kronlid m.fl. (SD),

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 17,

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 23-25 och

2017/18:4043 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (L)

7. Magnitskijsanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2767 av Jan R Andersson och Caroline Szyber (M, KD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:4043 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 19 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 71 0 12
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 178 121 0 50


8. Budget, ekonomi och finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 13 och

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 4, 6-8 och 27-31.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)

9. Rättsliga och inrikes frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 11, 16, 26 och 32-35.

Reservation 22 (SD)

10. Konkurrenskraft, transport och energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 och

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 39-52.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (C)

11. Jordbruk, miljö- och hälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 36-38 och 53-58.

Reservation 25 (SD)

12. Utbildning, ungdom och kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 59-63.

Reservation 26 (SD)

13. EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 10.

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (L)

14. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 34 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 2 0 5
Totalt 297 2 0 50


15. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:118 till handlingarna.