Vissa ändringar i sjukförsäkringen

Socialförsäkringsutskottets bet 2010/11:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2011

Beslut

Förslag om ändringar i sjukförsäkringen tillbaka till utskottet (SfU11)

Riksdagen beslutade att återförvisa förslaget om ändringar i sjukförsäkringen. Återförvisningen innebär att förslaget skickas tillbaka till socialförsäkringsutskottet för ytterligare beredning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ.
Riksdagens beslut: Kammaren har beslutat att återförvisa ärendet till socialförsäkringsutskottet för ytterligare beredning.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-06-09
Justering: 2011-06-17
Betänkande publicerat: 2011-06-20
Trycklov: 2011-06-20
bet 2010/11:SfU11

Ändringar i sjukförsäkringen (SfU11)

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ändra i sjukförsäkringen, föreslår socialförsäkringsutskottet. Det ena förslaget gäller reglerna för prövningen av arbetsförmågan. Efter 180 dagars sjukskrivning kan den försäkrade inte bara prövas mot arbete hos sin arbetsgivare, utan även mot den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. Utskottet vill i stället återinföra de regler som gällde fram till 2008. Det innebär att arbetsförmågan ska prövas mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. Regeringen bör återkomma med ett förslag till ändring som ska träda i kraft senast den 1 januari 2012.

Det andra förslaget gäller personer som tidigare har haft tidsbegränsad sjukersättning och som har förlorat rätten till sjukpenning efter sjukförsäkringsreformen 2008. Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades, liksom möjligheten att återfå sin sjukpenninggrundande inkomst efter en period med sådan sjukersättning. Vissa personer kan därför inte få någon sjukpenning i dag. Enligt förslaget bör dessa personer få en ersättning som ligger i nivå med den tidigare tidsbegränsade sjukersättningen, förutsatt att deras arbetsförmåga fortfarande är nedsatt. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att en sådan ersättning införs senast den 1 januari 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-21
4

Beslut

Beslut: 2011-06-22

Protokoll med beslut