Vissa frågor om kommersiell radio

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Nya regler ska ge bättre konkurrens inom kommersiell analog radio (KU28)

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen om ändringar i radio- och tv-lagen som ska främja konkurrens och mångfald på området analog kommersiell radio. Beslutet innebär att Myndigheten för press, radio och tv ska bestämma sändningsområdenas storlek för analog kommersiell radio med hänsyn till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Beslutet innebär också att en enskild aktör inte ska kunna få mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde, om det finns skäl att anta att det kan inverka negativt på konkurrensen.

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-05-30
Trycklov: 2017-05-31
Betänkande 2016/17:KU28

Alla beredningar i utskottet

2017-05-18, 2017-05-16, 2017-05-09, 2017-04-20

Nya regler ska ge bättre konkurrens inom kommersiell analog radio (KU28)

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i radio- och tv-lagen som ska främja konkurrens och mångfald på området analog kommersiell radio. Förslaget innebär att Myndigheten för press, radio och tv ska bestämma sändningsområdenas storlek för analog kommersiell radio med hänsyn till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Förslaget innebär också att en enskild aktör inte ska kunna få mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde, om det finns skäl att anta att det kan inverka negativt på konkurrensen.

Ändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2017. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor om kommersiell radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:136 och avslår motion

2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD).