Vissa säkerhetspolitiska frågor

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

Gemensamma säkerhetspolitiska möjligheter och utmaningar (UU7)

I likhet med regeringen konstaterar utrikesutskottet att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Utskottet menar att Sveriges säkerhet byggs solidariskt med andra. Utskottet konstaterar att säkerhet är ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet. Flödessäkerhet blir centralt i det utvidgade säkerhetsbegreppet, anser utskottet. Det kan till exempel handla om att flygtrafik och handel ska fungera. Utskottet betonar vikten av att föra en politik som balanserar globaliseringens positiva och negativa konsekvenser. Det gäller att å ena sidan säkra flödessäkerheten för att underlätta de flöden som ger globaliseringen dess kraft och å andra sidan motverka de flöden som underminerar våra samhällen. Det är av största vikt att motverka inre splittringar inom EU, anser utskottet. Ett Europa i flera hastigheter försvagar EU som säkerhetspolitisk aktör. EU vinner i globalt inflytande och trovärdighet genom att stå enat och agera gemensamt. I ljuset av den ekonomiska krisen och efterföljande maktförskjutningar anser utskottet att EU behövs mer än någonsin för att utveckla globala normer och institutioner. Utskottet välkomnar Sveriges, Polens, Italiens och Spaniens initiativ till att arbeta fram en bred utrikespolitisk strategi för EU. Utskottet ser med oro att den ekonomiska nedgången kan leda till politisk instabilitet, inklusive ökad migration i vissa regioner. Utskottet välkomnar därför att Sverige fortsätter att driva på för att EU ska kunna uppnå det gemensamma målet om att avsätta 0,7 procent av BNI i bistånd senast 2015.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011 och 2012 om olika säkerhetspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-01-17
Justering: 2013-02-14
Betänkande publicerat: 2013-02-15
Trycklov: 2013-02-14
Reservationer 13
bet 2012/13:UU7

Alla beredningar i utskottet

2013-01-17, 2012-12-06, 2012-11-22, 2012-06-12

Gemensamma säkerhetspolitiska möjligheter och utmaningar (UU7)

I likhet med regeringen konstaterar utrikesutskottet att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Utskottet menar att Sveriges säkerhet byggs solidariskt med andra. Utskottet konstaterar att säkerhet är ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet. Flödessäkerhet blir centralt i det utvidgade säkerhetsbegreppet, anser utskottet. Det kan till exempel handla om att flygtrafik och handel ska fungera. Utskottet betonar vikten av att föra en politik som balanserar globaliseringens positiva och negativa konsekvenser. Det gäller att å ena sidan säkra flödessäkerheten för att underlätta de flöden som ger globaliseringen dess kraft och å andra sidan motverka de flöden som underminerar våra samhällen. Det är av största vikt att motverka inre splittringar inom EU, anser utskottet. Ett Europa i flera hastigheter försvagar EU som säkerhetspolitisk aktör. EU vinner i globalt inflytande och trovärdighet genom att stå enat och agera gemensamt. I ljuset av den ekonomiska krisen och efterföljande maktförskjutningar anser utskottet att EU behövs mer än någonsin för att utveckla globala normer och institutioner. Utskottet välkomnar Sveriges, Polens, Italiens och Spaniens initiativ till att arbeta fram en bred utrikespolitisk strategi för EU. Utskottet ser med oro att den ekonomiska nedgången kan leda till politisk instabilitet, inklusive ökad migration i vissa regioner. Utskottet välkomnar därför att Sverige fortsätter att driva på för att EU ska kunna uppnå det gemensamma målet om att avsätta 0,7 procent av BNI i bistånd senast 2015.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011 och 2012 om olika säkerhetspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-20
4

Beslut

Beslut: 2013-02-21
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhet i samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U218, 2010/11:U229, 2010/11:U287, 2010/11:U306 yrkande 37, 2010/11:U315, 2011/12:U245 yrkandena 5, 6, 8 och 9, 2011/12:U308, 2011/12:U315 yrkande 38, 2011/12:Fö228 yrkande 1, 2012/13:U207 yrkandena 1, 5, 6, 8 och 9, 2012/13:U240 yrkande 12, 2012/13:U267 yrkande 2, 2012/13:U304, 2012/13:U305 och 2012/13:U306 yrkande 37.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S192019
M960011
MP00214
FP18006
C18005
SD20000
V00163
KD15004
PP0000
-0000
Totalt168923752

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Det breddade säkerhetsbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U240 yrkandena 2, 6 och 8 samt 2012/13:U306 yrkande 34.

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)

3. Säkerhet bortom territoriell säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U315 yrkande 1 i denna del och 2012/13:U306 yrkande 1 i denna del.

Reservation 6 (SD)

4. Förskjutningar i den globala maktbalansen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U315 yrkande 1 i denna del och 2012/13:U306 yrkande 1 i denna del.

Reservation 7 (S, MP)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109219
M960011
MP30184
FP18006
C18005
SD02000
V16003
KD15004
PP0000
-0000
Totalt1672011052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Deltagande i militära och civila internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U205 yrkande 1, 2011/12:U245 yrkandena 7, 10 och 15, 2011/12:U336, 2011/12:Fö228 yrkande 18, 2012/13:U207 yrkandena 7, 10, 11 och 15, 2012/13:U239, 2012/13:U306 yrkande 39 och 2012/13:Fö268 yrkande 7.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M960011
MP00214
FP18006
C18005
SD20000
V00163
KD15004
PP0000
-0000
Totalt167933752

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Fred och säkerhet i Afrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 yrkande 67, 2011/12:U315 yrkande 68 och 2012/13:U306 yrkande 69.

7. Säkerhet och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U245 yrkandena 11-14, 2012/13:U207 yrkandena 12-14, 2012/13:U240 yrkandena 1, 3-5 och 9-11, 2012/13:U306 yrkande 7, 2012/13:U312 yrkande 6 och 2012/13:Fö268 yrkande 8.

Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M960011
MP02104
FP18006
C18005
SD20000
V01603
KD15004
PP0000
-0000
Totalt26037052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.