Andra lagutskottets utlåtande nr 84

L2us bet 1945:L2u84

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut