Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

Finansutskottets utlåtande 2017/18:FiU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

EU:s framtida budget diskuterades (FiU17)

Riksdagen har behandlat ett utlåtande från EU-kommissionen som handlar om framtiden för EU:s finanser.

Riksdagen anser att Sverige ska fortsätta att arbeta för en återhållsam och effektiv budgetpolitik inom EU. Budgeten ska inte finansieras genom att EU får rätt att beskatta medlemsländernas invånare. Diskussionerna och förhandlingarna om nästa fleråriga ram för EU:s budget ger en möjlighet att modernisera budgeten. Budgeten bör enligt riksdagen användas för att underlätta ekonomisk förnyelse och ge ett tydligt mervärde för Europa.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-24
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-08
Reservationer 1
Utlåtande 2017/18:FiU17

Alla beredningar i utskottet

2017-10-24, 2017-09-21

EU:s framtida budget diskuteras (FiU17)

Finansutskottet har behandlat ett utlåtande från EU-kommissionen som handlar om framtiden för EU:s finanser.

Finansutskottet anser att Sverige ska fortsätta att arbeta för en återhållsam och effektiv budgetpolitik inom EU. Budgeten ska inte finansieras genom att EU får rätt att beskatta medlemsländernas invånare. Diskussionerna och förhandlingarna om nästa fleråriga ram för EU:s budget ger en möjlighet att modernisera budgeten. Budgeten bör enligt utskottet användas för att underlätta ekonomisk förnyelse och ge ett tydligt mervärde för Europa.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


Reservation 1 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 10
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 16 0 0 0
- 1 2 0 1
Totalt 262 41 0 46