Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris

Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2011

Beslut

EU-förslag om hantering av banker i kris (FiU27)

Finansutskottet har granskat EU-kommissionens förslag till gemensam ram för hantering av kriser inom finanssektorn. Utskottet anser att förslaget kräver viktiga ändringar och tillägg. Bland annat saknas en bredare diskussion om hur man ska hantera en kris som omfattar hela finanssektorn, som finanskrisen 2008-2009. Kommissionens förslag är alltför inriktat på att hantera enskilda bankers problem, menar utskottet. Man anser också att staten tillfälligt måste kunna ta över ägandet i banker. Staten ska även kunna utfärda garantier och ge banker kapitaltillskott. Ansvar och ägande ska följas åt, menar man. Av samma orsak är utskottet emot kommissionens förslag om att myndigheter ska kunna tillsätta en särskild förvaltare i en bank utan att ta över ägandet. Utskottet saknar också en diskussion om regeringarnas och centralbankernas roll i krishanteringen. Riksdagen avslutade ärendet med detta. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och Regeringskansliet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-05-31
Betänkande publicerat: 2011-06-08
Trycklov: 2011-06-07
Reservationer 1
Utlåtande 2010/11:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2011-05-19, 2011-05-12

EU-förslag om hantering av banker i kris (FiU27)

Finansutskottet har granskat EU-kommissionens förslag till gemensam ram för hantering av kriser inom finanssektorn. Utskottet anser att förslaget kräver viktiga ändringar och tillägg. Bland annat saknas en bredare diskussion om hur man ska hantera en kris som omfattar hela finanssektorn, som finanskrisen 2008-2009. Kommissionens förslag är alltför inriktat på att hantera enskilda bankers problem, menar utskottet. Man anser också att staten tillfälligt måste kunna ta över ägandet i banker. Staten ska även kunna utfärda garantier och ge banker kapitaltillskott. Ansvar och ägande ska följas åt, menar man. Av samma orsak är utskottet emot kommissionens förslag om att myndigheter ska kunna tillsätta en särskild förvaltare i en bank utan att ta över ägandet. Utskottet saknar också en diskussion om regeringarnas och centralbankernas roll i krishanteringen.

Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och Regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-16
4

Beslut

Beslut: 2011-06-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M930014
MP22003
FP17007
C15008
SD02000
V17002
KD17002
Totalt26720062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag