Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden

Skatteutskottets bet 2006/07:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Ekonomiska styrmedel för en bättre miljö (SkU21)

Skatteutskottet redovisade för riksdagen sin syn på EU-kommissionens grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken. Utskottet är positivt till att det används ekonomiska styrmedel på miljöområdet och välkomnar därför grönboken. Exempel på styrmedel som kan användas är handel med utsläppsrätter, subventioner och skatter. Utskottet tycker också att det så kallade energiskattedirektivet bör ses över så att det på ett bättre sätt stödjer EU:s politik på energi- och miljöområdet. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-24
Justering: 2007-06-01
Betänkande publicerat: 2007-06-05
Trycklov: 2007-06-05
bet 2006/07:SkU21

Ekonomiska styrmedel för en bättre miljö (SkU21)

Skatteutskottet behandlar i utlåtandet EU-kommissionens grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken. Utskottet är positivt till att det används ekonomiska styrmedel på miljöområdet och välkomnar därför grönboken. Exempel på styrmedel som kan användas är handel med utsläppsrätter, subventioner och skatter. Utskottet tycker också att det så kallade energiskattedirektivet bör ses över så att det på ett bättre sätt stödjer EU:s politik på energi- och miljöområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-14
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
1 förslagspunkt

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområde

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.