Grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2008

Beslut

EU-förslag om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (UU7)

Utrikesutskottet har granskat Europeiska kommissionens grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Grönboken syftar till debatt och samråd på europeisk nivå om frågor som rör en eventuell förändring av associeringen mellan de utomeuropeiska länderna och territorierna och EU. Med begreppet "de utomeuropeiska länderna och territorierna" avses icke-europeiska länder som upprätthåller särskilda förbindelser med någon av EU:s medlemsstater. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-10-21
Justering: 2008-10-21
Betänkande publicerat: 2008-10-23
Trycklov: 2008-10-22
bet 2008/09:UU7

Alla beredningar i utskottet

2008-10-21, 2008-10-14

EU-förslag om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (UU7)

Utrikesutskottet har granskat Europeiska kommissionens grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Grönboken syftar till debatt och samråd på europeisk nivå om frågor som rör en eventuell förändring av associeringen mellan de utomeuropeiska länderna och territorierna och EU. Med begreppet "de utomeuropeiska länderna och territorierna" avses icke-europeiska länder som upprätthåller särskilda förbindelser med någon av EU:s medlemsstater. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-29
4

Beslut

Beslut: 2008-10-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EG-kommissionens grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtande 2008/09:UU7 till handlingarna.