Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2009

Beslut

EU-kommissionens politiska strategi för 2010 (UU17)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens årliga politiska strategi för 2010. Utskottet tar upp fyra av de övergripande frågor som kommissionen lyfter fram i strategin: Ekonomisk och social återhämtning EU:s budget Klimatförändringar Utvidgningen och det östliga partnerskapet Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-04-21
Justering: 2009-04-23
Betänkande publicerat: 2009-04-27
Trycklov: 2009-04-27
Reservationer 3
bet 2008/09:UU17

Alla beredningar i utskottet

2009-04-21, 2009-04-16, 2009-04-02

EU-kommissionens politiska strategi för 2010 (UU17)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens årliga politiska strategi för 2010. Utskottet tar upp fyra av de övergripande frågor som kommissionen lyfter fram i strategin:

  • Ekonomisk och social återhämtning
  • EU:s budget
  • Klimatförändringar
  • Utvidgningen och det östliga partnerskapet
Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-06
4

Beslut

Beslut: 2009-05-06
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s9010318
m870010
c18029
fp24004
kd21003
v00184
mp01414
Totalt1591412452

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag