Mot en ny europeisk grannskapspolitik

Utrikesutskottets bet 2014/15:UU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2015

Beslut

Mot en ny europeisk grannskapspolitik (UU18)

Riksdagen har behandlat EU-samrådsdokumentet Mot en ny europeisk grannskapspolitik.

Utvecklingen i EU:s grannskap har förändrat förutsättningarna för grannskapspolitiken och Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, välkomnade den pågående översynen. Utskottet anser att syftet med grannskapspolitiken ska vara att främja demokrati, rättsstat, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar ekonomisk utveckling. På så sätt ska stabilitet, säkerhet och välstånd uppnås i EU:s grannskap. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-19
Justering: 2015-05-26
Trycklov: 2015-05-27
Reservationer 2
bet 2014/15:UU18

Alla beredningar i utskottet

2015-05-19, 2015-05-05, 2015-04-23

Mot en ny europeisk grannskapspolitik (UU18)

Utrikesutskottet har behandlat EU-samrådsdokumentet Mot en ny europeisk grannskapspolitik.

Utvecklingen i EU:s grannskap har förändrat förutsättningarna för grannskapspolitiken, och Utrikesutskottet välkomnar den pågående översynen. Utskottet anser att syftet med grannskapspolitiken ska vara att främja demokrati, rättsstat, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar ekonomisk utveckling. På så sätt ska stabilitet, säkerhet och välstånd uppnås i EU:s grannskap. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-03
Debatt i kammaren: 2015-06-04
4

Beslut

Beslut: 2015-06-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2015

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mot en ny europeisk grannskapspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 0 18 3
KD 14 0 0 2
Totalt 234 41 18 56