Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

Utrikesutskottets utlåtande 2015/16:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

EU:s grannskapspolitik ses över (UU5)

Riksdagen har behandlat ett meddelande från EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik om en översyn av den europeiska grannskapspolitiken, det vill säga EU:s politik gentemot ett antal grannländer utanför EU.

Riksdagens utrikesutskott konstaterade att det har skett förändringar i EU:s omvärld sedan 2011 när grannskapspolitiken sågs över förra gången. Ryssland utmanar EU:s politik i Östeuropa och det råder konflikter i Mellanöstern och Nordafrika. Utskottet välkomnade därför att grannskapspolitiken ses över och betonade att grannskapspolitiken måste baseras på de universella värderingar som EU-samarbetet bygger på. Utskottet såg positivt på ambitionen att stärka grannskapspolitiken när det gäller exempelvis migration och säkerhetsrelaterade frågor, som är två av många viktiga frågor inom grannskapspolitiken. Riksdagen lade meddelandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-12-03
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-08
Reservationer 2
Utlåtande 2015/16:UU5

Alla beredningar i utskottet

2015-12-03, 2015-11-26

EU:s grannskapspolitik ses över (UU5)

Utrikesutskottet har behandlat ett meddelande från EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik om en översyn av den europeiska grannskapspolitiken, det vill säga EU:s politik gentemot ett antal grannländer utanför EU.

Utrikesutskottet konstaterar att det har skett förändringar i EU:s omvärld sedan 2011 när grannskapspolitiken sågs över förra gången. Ryssland utmanar EU:s politik i Östeuropa och det råder konflikter i Mellanöstern och Nordafrika. Utskottet välkomnar därför att grannskapspolitiken ses över och betonar att grannskapspolitiken måste baseras på de universella värderingar som EU-samarbetet bygger på. Utskottet ser positivt på ambitionen att stärka grannskapspolitiken när det gäller exempelvis migration och säkerhetsrelaterade frågor, som är två av många viktiga frågor inom grannskapspolitiken. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger meddelandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-09
Debatt i kammaren: 2015-12-10
4

Beslut

Beslut: 2015-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2015

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 253 46 18 32