Statsutskottets Utlåtande N:o 72

Sus bet 1895:Su72

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut