Utlåtande angående en grönbok om allmänhetens tillgång till EU-dokument

Konstitutionsutskottets bet 2006/07:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Ökad öppenhet inom EU (KU23)

Konstitutionsutskottet redovisade sin behandling av EU-kommissionens grönbok om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner (KOM(2007)185). Utskottet välkomnar att EU-kommissionen ser över EU:s öppenhetsförordning. Arbetet bör leda till att öppenheten inom EU ökar och att det blir lättare för allmänheten att få ut dokument från EU:s institutioner. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-31
Justering: 2007-06-07
Betänkande publicerat: 2007-06-08
Trycklov: 2007-06-08
bet 2006/07:KU23

Alla beredningar i utskottet

2007-05-31, 2007-05-29

Ökad öppenhet inom EU (KU23)

Konstitutionsutskottet behandlar i utlåtandet EU-kommissionens grönbok om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185. Utskottet välkomnar att EU-kommissionen ser över EU:s öppenhetsförordning. Arbetet bör leda till att öppenheten inom EU ökar och att det blir lättare för allmänheten att få ut dokument från EU:s institutioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-20
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
1 förslagspunkt

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utlåtande om grönbok kring allmänhetens tillgång till EU-dokument

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtande 2006/07:KU23 till handlingarna.