Utlåtande om grönbok om bioberedskap

Försvarsutskottets bet 2007/08:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 oktober 2007

Beslut

EU-förslag om beredskapen mot biologiska risker (FöU2)

Försvarsutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om så kallad bioberedskap. Grönboken ska uppmana till debatt och inleda ett samråd på europeisk nivå om hur biologiska risker ska minskas och hur beredskapen mot sådana risker ska stärkas. Med biologiska risker menas exempelvis risken för attacker där kriminella politiska grupper eller terrorister använder biologiska vapen och material. Andra risker är sjukdomar, laboratorieolyckor och andra oavsiktliga spridanden av biologiska material som kan skada våra samhällen och ekonomier. Utskottet ställer sig positivt till att kommissionen uppmanar till debatt i frågan, men betonar vikten av att existerande strukturer utvärderas och eventuella brister identifieras. Riksdagen avslutar ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-09-27
Justering: 2007-10-02
Betänkande publicerat: 2007-10-04
Trycklov: 2007-10-04
bet 2007/08:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2007-09-27, 2007-09-20

EU-förslag om beredskapen mot biologiska risker (FöU2)

Försvarsutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om så kallad bioberedskap. Grönboken ska uppmana till debatt och inleda ett samråd på europeisk nivå om hur biologiska risker ska minskas och hur beredskapen mot sådana risker ska stärkas.

Med biologiska risker menas exempelvis risken för attacker där kriminella politiska grupper eller terrorister använder biologiska vapen och material. Andra risker är sjukdomar, laboratorieolyckor och andra oavsiktliga spridanden av biologiska material som kan skada våra samhällen och ekonomier.

Utskottet ställer sig positivt till att kommissionen uppmanar till debatt i frågan, men betonar vikten av att existerande strukturer utvärderas och eventuella brister identifieras. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-10-17
4

Beslut

Beslut: 2007-10-17
1 förslagspunkt

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EG-kommissionens grönbok om bioberedskap

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtande 2007/08:FöU2 till handlingarna.