Utlåtande om mobil-tv

Konstitutionsutskottets bet 2007/08:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

EU-dokument om mobil-tv (KU23)

Konstitutionsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av ett dokument från EU-kommissionen om mobil-tv. Vidare berörs dels ett arbetsdokument om mediemångfald, dels ett meddelande från kommissionen om fördelning av radiofrekvenser. Utskottet anser liksom kommissionen att det är viktigt att radiofrekvenserna fördelas på ett samordnat sätt i Europa. Detta för att man ska kunna dra fördel av övergången till digital tv och möjliggöra innovativa tjänster, till exempel mobil-tv. En samordning är nödvändig för att bland annat undvika skadlig radiostörning och göra det möjligt att effektivt utnyttja de frigjorda frekvenserna. Utskottet påminner om bestämmelserna i de svenska grundlagarna och understryker att det är viktigt sträva efter att radiofrekvenserna används på ett sätt som leder till största möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-04-10
Betänkande publicerat: 2008-04-10
Trycklov: 2008-04-10
bet 2007/08:KU23

Alla beredningar i utskottet

2008-04-08, 2008-04-03

EU-dokument om mobil-tv (KU23)

Konstitutionsutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av ett dokument från EU-kommissionen om mobil-tv. Vidare berörs dels ett arbetsdokument om mediemångfald, dels ett meddelande från kommissionen om fördelning av radiofrekvenser. Utskottet anser liksom kommissionen att det är viktigt att radiofrekvenserna fördelas på ett samordnat sätt i Europa. Detta för att man ska kunna dra fördel av övergången till digital tv och möjliggöra innovativa tjänster, till exempel mobil-tv. En samordning är nödvändig för att bland annat undvika skadlig radiostörning och göra det möjligt att effektivt utnyttja de frigjorda frekvenserna. Utskottet påminner om bestämmelserna i de svenska grundlagarna och understryker att det är viktigt sträva efter att radiofrekvenserna används på ett sätt som leder till största möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-17
4

Beslut

Beslut: 2008-04-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utlåtande om mobil-tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtande 2007/08:KU23 till handlingarna.