Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2C19

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Mervärdesskatt ? allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet ? varor och tjänster
  - Diskussion
 4. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  - Diskussion
 6. (ev.) Uppföljning av Europeiska rådets möte den 28?29 juni 2018
  - Diskussion
 7. Mandat inför G20-mötet den 21?22 juli 2018 i Buenos Aires
  - Godkännande
 8. Övriga frågor