Dagordning för rådet allmänna frågor art. 50

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D22

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Förberedelser inför Europeiska rådet (art. 50) den 18 oktober 2018
  - Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget
  - Utkast till överenskommelse om Förenade kungarikets utträde från den Europeiska unionen och den Europeiska atomenergigemenskapen
  - Utkast till gemensam politisk deklaration
 4. Övriga frågor