Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D23

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Den fleråriga budgetramen 2021?2027
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 18 oktober 2018: slutsatser
  - Diskussion
 5. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Lägesrapport
 6. Rättsstatsläget i Polen/artikel 7.1 i EU-fördraget ? motiverat förslag
  - Lägesrapport
 7. Unionens värden ? Ungern/artikel 7.1 i EU-fördraget ? motiverat förslag
  - Information från ordförandeskapet
 8. Övriga frågor