Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D24

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  FISKE

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Rådets förordning om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter i Östersjön
  - Politisk överenskommelse
 4. EU?Norge: årliga samråd för 2019
  - Diskussion
 5. Iccats årsmöte
  - Diskussion

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 6. Förordningen om de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet
 7. G20 (jordbruk)
  - Information från kommissionen
 8. Övriga frågor