Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D94

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. Centralasien
  - Diskussion
 5. Bosnien och Hercegovina
  - Diskussion
 6. Ukraina
  - Diskussion

  Rådets möte (utrikes frågor) med utrikes- och försvarsministrarna
 7. Säkerhet och försvar
  - Diskussion
  - Slutsatser
  - Antagande