Dagordning för rådet transport, telekommunikation och energi

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7E0F

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkterna
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Paketet för ren energi
  a) Förordningen om styrningen av energiunionen
  b) Direktivet om energieffektivitet
  c) Direktivet om förnybar energi (omarbetning)
  - Muntlig rapport från ordförandeskapet

  d) Elförordningen (omarbetning)
  e) Eldirektivet (omarbetning)
  f) Förordningen om riskberedskap inom elsektorn
  g) Acer-förordningen (omarbetning)
  - Muntlig lägesrapport från ordförandeskapet
 4. Förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)
  - Muntlig lägesrapport från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet
  - Föredragning av kommissionen och diskussion
 6. Övriga frågor
  a) Aktuellt lagstiftningsförslag
  Översyn av gasdirektivet
  - Information från ordförandeskapet
  b) Uppföljning av ?Initiativet för väte? (Hydrogen Initiative) som inleddes vid energiministrarnas informella möte (Linz den 17?18 september 2018)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen

  forts.
  c) Europeiskt ledarskap inom förnybar energi: lägesrapport om havsenergi
  - Information från kommissionen
  d) Den senaste utvecklingen i fråga om yttre förbindelser på energiområdet
  - Information från kommissionen
  e) 2019 års val till nästa generaldirektör för Internationella byrån för förnybar energi (Irena)
  - Information från den italienska delegationen
  f) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den rumänska delegationen