Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C8E03

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (Ev.) A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftande verksamhet
 3. EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027
  - Information

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Presentation av det rumänska ordförandeskapets prioriteringar
  - Information
 5. Koordinerat agerande avseende desinformation
  - Diskussion
 6. Lagstiftningsärenden
  - Information
 7. Övriga frågor