Dagordning för rådet utbildning, ungdom, kultur och idrott

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCF64

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkterna
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet

  UNGDOMSFRÅGOR (Kultur- och demokratiminister Amanda Lind)
 3. Slutsatser om ungdomar och framtidens arbete
  - Antagande
 4. Resolution om riktlinjerna för styrningen av EU:s ungdomsdialog
  - Antagande
 5. Ungdomar som aktörer i demokratin i EU
  - Riktlinjedebatt

  UTBILDNING (Utbildningsminister Anna Ekström)
 6. Rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
  Antagande
 7. Rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet
  - Antagande
 8. Slutsatser om kompetenshöjningsvägar
  - Antagande
 9. Att bygga EU:s framtid: utbildningens bidrag till en starkare social sammanhållning
  - Riktlinjedebatt

  Ungdomsfrågor (Kultur- och demokratiminister Amanda Lind)
 10. Övriga frågor
  a) DiscoverEU
  - Lägesrapport från kommissionen
  b) Världskonferensen för ungdomsministrar 2019 och ungdomsforumet Lisboa +21 (Lissabon 22-23 juni 2019)
  - Information från den portugisiska delegationen

  Utbildning (Utbildningsminister Anna Ekström)

  c) Frankrikes anbud om Worldskills 2023
  - Information från den franska delegationen

  Ungdom och utbildning (Utbildningsminister Anna Ekström och Kultur- och demokratiminister Amanda Lind)

  d) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den finländska delegationen

  Icke lagstiftande verksamhet

  KULTUR/AUDIOVISUELLA FRÅGOR (Kultur- och demokratiminister Amanda Lind)
 11. Slutsatser om kreativa ungdomar
  - Antagande
 12. Slutsatser om samproduktion
  - Antagande
 13. Från bekämpande av desinformation till återuppbyggnad av EU-medborgarnas förtroende för medierna
  - Riktlinjedebatt

  IDROTT (Kultur- och demokratiminister Amanda Lind)
 14. Resolution om EU-medlemsstaternas representation och samordning avseende Wada
  - Antagande
 15. Slutsatser om tillgång till idrott för personer med funktionsnedsättning
  - Antagande
 16. Så kan barns och ungdomars deltagande i idrott öka i 2000-talets Europa
  - Riktlinjedebatt

  Kultur/audiovisuella frågor (Kultur- och demokratiminister Amanda Lind)
 17. Övriga frågor
  a) Nominering av Veszprém som europeisk kulturhuvudstad 2023
  Information från den ungerska delegationen
  b) 500-årsjubileum för världens första världsomsegling av Fernão de Magalhães och Juan Sebastián Elcano
  Information från den spanska och den portugisiska delegationen

  Idrott (Kultur- och demokratiminister Amanda Lind)

  c) Världsantidopningsbyråns (Wada) möten (Montreal, Kanada, den 14-16 maj 2019)
  - Information från EU-medlemsstaternas företrädare i Wadas stiftelsestyrelse
  d) Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott (uppgjorda matcher) - vägen framåt för EU
  - Information från den danska delegationen
  e) Undertecknande av ett samförståndsavtal mellan Bulgarien, Grekland, Rumänien och Serbien om värdskapet för antingen EM 2028 eller VM 2030. (Thessaloniki den 13 april 2019)
  - Information från den bulgariska, grekiska och rumänska delegationen

  Kultur/audiovisuella frågor och idrott (Kultur- och demokratiminister Amanda Lind)

  f) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den finländska delegationen