Dagordning för rådet konkurrenskraft

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD1CC

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI (Statsrådet Ann Linde)

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Konkurrenskraftsavstämning
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 4. Slutsatser om en ny ambitionsnivå för en konkurrenskraftig inre marknad
  - Riktlinjedebatt
  - Antagande
 5. Slutsatser om en strategi för EU:s industripolitik: en vision för 2030
  - Riktlinjedebatt
  - Antagande
 6. Slutsatser om turistnäringens konkurrenskraft som drivkraft för hållbar tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning i EU under nästa årtionde
  - Antagande
 7. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Direktivet om gränsöverskridande ombildningar, fusioner och uppdelningar
  ii) Direktivet om modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
  iii) Direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
  iv) Förordningen om allmän säkerhet hos motorfordon
  - Information från ordförandeskapet
  b) Bättre lagstiftning
  - Information från ordförandeskapet
  c) Bilindustriforumet (Craiova, Rumänien, 18 mars 2019)
  - Information från ordförandeskapet
  d) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den finländska delegationen

  MÖTET TISDAGEN DEN 28 MAJ 2019

  Icke lagstiftande verksamhet

  RYMDEN (Statsrådet Matilda Ernkrans)
 8. Förstärkningen av Europas roll som global aktör och främjandet av internationellt samarbete och rymddiplomati och bidragandet till uppbyggnaden av en global rymdförvaltning
  - Riktlinjedebatt
 9. Den europeiska rymdpolitiken ? Förberedelser inför rymdrådets möte
 10. Slutsatser om rymden som en drivkraft
  - Antagande

  FORSKNING (Statsrådet Matilda Ernkrans)
 11. Forskning och innovation som drivkraft för ett mer konkurrenskraftigt EU
  - Riktlinjedebatt
 12. Övriga frågor
  a) Gemensam förklaring från jordbruks- och forskningsministrarna från Visegradländerna (Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien), Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen och Slovenien om Bioeast-initiativets framtida roll inom ramen för Horisont Europa
  - Information från den slovakiska delegationen på Bulgariens, Kroatiens, Tjeckiens, Estlands, Ungerns, Lettlands, Litauens, Polens, Slovakiens och Sloveniens vägnar

  Rymdfrågor och forskning (Statsrådet Matilda Ernkrans)

  b) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från Finlands ordförandeskap