Dagordning för rådet utrikes frågor - handel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD1CD

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Reformen av WTO samt förhandlingar
 4. Handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna
 5. Förberedelser inför undertecknandet av frihandelsavtalet och avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam
  - Diskussion
 6. Övriga frågor

  p.m:
  Lunchdiskussion: Uppföljning av Europeiska rådets möte, inklusive de pågående handelsförhandlingarna