Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE0F

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Egna medel
  - Lägesrapport
 4. Övriga frågor

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  - Diskussion
 6. Den europeiska planeringsterminen: landsspecifika rekommendationer
  - Antagande
 7. (ev.) Rådets beslut/rekommendationer om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten
  - Antagande
 8. Övriga frågor