Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE123

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Den fleråriga budgetramen 2021?2027
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 17?18 oktober 2019
  Utkast till kommenterad dagordning
  - Diskussion
 5. Ökad respekt för rättsstatsprincipen i unionen
  - Riktlinjedebatt
 6. Unionens värden ? Ungern ? motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget
  - Hörande av Ungern i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget
 7. Övriga frågor