Dagordning för rådet transport, telekommunikation och energi

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE124

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi ? transportaspekter
  - Riktlinjedebatt
 4. Övriga frågor