Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE872

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Övriga frågor
  a) En styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet
  - Föredragning av kommissionen
  b) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2018
  - Presentation
 5. Högnivågruppen av experter på europeisk finansiell arkitektur för utveckling
  - Presentation av rapporten och diskussion
 6. Genomförandet av handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt
  - Lägesrapport/diskussion
 7. Penningtvättsdirektivet Politiken gentemot ?högrisktredjeländer?
  - Diskussion
 8. Den europeiska planeringsterminen 2019 ? tillvaratagna erfarenheter
  - Diskussion
 9. Förberedelser inför G20- och IMF-mötena i Washington Den 17?19 oktober 2019
  a) G20-mandat
  b) Uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC)
  - Godkännande
  c) Finansministrarnas koalition för klimatåtgärder
  - Information från den finländska medordföranden
 10. (ev.) Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
  - Antagande
 11. Övriga frågor
  a) Kapitalmarknadsunionen
  b) Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster
  - Information från kommissionen