Dagordning för rådet allmänna frågor (art. 50)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF494

  1. Godkännande av dagordningen
  2. (ev.) Godkännande av A-punkter
    a) Icke lagstiftande verksamhet


    Icke lagstiftande verksamhet
  3. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (artikel 50) den 17 eller 18 oktober 2019
    - Diskussion
  4. Övriga frågor